Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 5 "Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 „Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego".

Wartość projektu: 20.276.219,32 zł

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 15.132.805,94 zł

Wkład własny: 6.720.263,01 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 8.412.542,93 zł

Cel główny projektu:
Podniesienie jakości świadczonych usług społecznych, dzięki poprawie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych należących do Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chełmie.

Cele projektu:

 1. Poprawa atrakcyjności społeczno-gospodarczej miasta Chełm oraz CHSM poprzez wykorzystanie OZE.
 2. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.
 3. Podniesienie jakości świadczonych usług społecznych, dzięki poprawie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych należących do Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chełmie.

Korzyści społeczno-gospodarcze jakie zostaną osiągnięte dzięki realizacji celów projektu:

Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte znaczące korzyści społeczno-gospodarcze, a tym samym ograniczone straty materialne i środowiskowe. Osiągnięte korzyści będą miały charakter lokalny jak i regionalny. Wśród najważniejszych z nich należy wymienić:

 • redukcja emisji gazów cieplarnianych,
 • wzrost jakości życia mieszkańców CHSM i miasta Chełm,
 • poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach mieszkalnych,
 • budowanie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz zmniejszenia zależności od importu paliw,
 • zmniejszenie stopnia degradacji środowiska naturalnego dzięki wykorzystaniu OZE,
 • zwiększenie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego,
 • większy poziom edukacji ekologicznej mieszkańców,
 • zwiększenie stopnia spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej poprzez zmniejszenie różnic w poziomie rozwoju pomiędzy Lubelszczyzną, a innymi regionami,
 • promowanie regionu jako nowoczesnego i proekologicznego,
 • ograniczenie zachorowań wynikających z zanieczyszczeń środowiska,
 • poprawa wizerunku osiedli objętych inwestycją oraz miasta w oczach potencjalnych inwestorów, co może prowadzić do utworzenia nowych miejsc pracy dla mieszkańców.

 

Planowane efekty:

Wskaźnik rezultatu:

Lp.

Wskaźnik realizacji celu

Jednostka pomiaru

Wartość docelowa wskaźnika

1

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej

MWh/rok

15,6

2

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych

Tony równoważnika CO2/rok

1133,8

3

Liczba nowo utworzonych miejsc pracy

-

1

4

Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE

MWht/rok

400,2

5

Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE

MWht/rok

400,2

6

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej

GJ/rok

11871

 

Wskaźnik produktu:

Lp.

Wskaźnik realizacji celu

Jednostka pomiaru

Wartość docelowa wskaźnika

1

Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii

szt.

914

2

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

szt.

18

3

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków

szt.

18

4

Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji

m2

54664

5

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE

szt.

18

6

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych

MW

0,41

7

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych

MWt

0,41

 

Budynki mieszkalne wielorodzinne w zasobach Spółdzielni, które zostaną objęte głęboką kompleksową modernizacją w ramach realizacji projektu:

 1. Działka gruntu nr 347/19, obręb 22, Osiedle Słoneczne – budynki nr 16, 18 przy ul. B. Wirskiego.
 2. Działka gruntu nr 347/5, obręb 22, Osiedle Słoneczne – budynki nr 20, 22 przy ul. B. Wirskiego.
 3. Działka gruntu nr 347/3, obręb 22, Osiedle Słoneczne – budynki nr 4, 6, 8 przy ul. M. Karłowicza.
 4. Działka gruntu nr 347/17, obręb 22, Osiedle Słoneczne – budynki nr 11, 13, 15 przy ul. K. Szymanowskiego.
 5. Działka gruntu nr 357/15, obręb 23, Osiedle XXX-Lecia – budynki nr 13, 15, 17 przy Al. Żołnierzy I AWP.
 6. Działka gruntu nr 357/31, obręb 23, Osiedle XXX-Lecia – budynki nr 5, 7 przy ul. Nowy Świat.
 7. Działka gruntu nr 357/11, obręb 23, Osiedle XXX-Lecia – budynek nr 4 przy ul. Gen. St. Grota Roweckiego.
 8. Działka gruntu nr 357/5, obręb 23, Osiedle XXX-Lecia – budynek nr 5 przy ul. Powstańców Warszawy, budynek nr 10 przy ul. Nowy Świat.

Rodzaj prac w zakresie poprawy efektywności energetycznej zaplanowanych w ramach realizacji projektu:

 • wymiana stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z robotami towarzyszącymi, docieplenie stropodachów, docieplenie stropów piwnic,
 • izolacja termiczna instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, regulacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • montaż energooszczędnego oświetlenia,
 • częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne /OZE/,
 • podłączenie dodatkowego, nowego źródła czynnika cieplnego z OZE do nowo wybudowanego węzła kompaktowego i/lub do istniejącego węzła kompaktowego,
 • montaż /budowa/ kompaktowych węzłów cieplnych na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w miejsce obecnie funkcjonujących wymiennikowni grupowych powodujących straty na przesyle ciepłej wody użytkowej,
 • wdrożenie systemu zarządzania energią, tj. wykonanie automatyki kontrolno-sterującej wraz z systemem zdalnego monitoringu
  montaż podzielników kosztów na cele centralnego ogrzewania.

pobierz dokument

opis zadań ujętych w harmonogramie rzeczowym w ramach realizacji projektu

OGŁOSZENIE O PRACĘ

GALERIA ZDJĘĆ

Informacja o plikach cookie

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.