W latach 2015 - 2020 Chełmska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chełmie przeznaczyła na wykonanie remontów w zasobach mieszkaniowych kwotę w wysokości 57.395.784,68 zł.

 

2015 ROK

W roku 2015 r. wykonano plan rzeczowo-finansowy remontów zasobów mieszkaniowych na łączną kwotę 7.796.904,52 zł, z tego:

 • os. Śródmieście  - 1.125.403,09 zł
 • os. Słowackiego  - 166.909,75 zł
 • os. Kolejowa -  122.550,94 zł
 • os. XXX-lecia - 1.897.612,28 zł
 • os. im. T. Kościuszki - 2.555.918,50 zł
 • os. Słoneczne - 1.677.156,01 zł
 • os. Sikorskiego -  251.353,95 zł

Dodatkowo wykonano plan rzeczowo-finansowy remontów lokali użytkowych na kwotę 148.543,52 zł oraz plan  rzeczowo-finansowy remontów mienia Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na kwotę 181.359,27 zł.

W roku 2015 w ramach funduszu remontowego wykonano następujące roboty budowlane:

 1. Docieplenie ścian zewnętrznych za kwotę 4.735.034,26 zł.
 2. Docieplenie stropodachów za kwotę 32.683,17 zł.
 3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych, klatkach schodowych i piwnicach  za kwotę 754.070,66 zł.
 4. Remont pokryć dachowych za kwotę 356.648,00 zł.
 5. Roboty brukarskie za kwotę 645.169,58 zł.
 6. Remont balkonów, zadaszeń za kwotę 787.843,80 zł.
 7. Malowanie klatek schodowych i elewacji za kwotę 302.256,26 zł.
 8. Pozostałe roboty za kwotę 183.198,79 zł.2016 ROK

W roku 2016 r. wykonano plan rzeczowo-finansowy remontów zasobów mieszkaniowych na łączną kwotę 5.453.340,81 zł, z tego:

 • os. Śródmieście - 912.826,66 zł
 • os. Słowackiego - 167.019,16 zł
 • os. Kolejowa - 129.428,59 zł
 • os. XXX-lecia - 931.228,49 zł
 • os. im. T. Kościuszki - 1.873.222,48 zł
 • os. Słoneczne - 1.200.708,18 zł
 • os. Sikorskiego - 238.907,25 zł

Dodatkowo wykonano plan rzeczowo-finansowy remontów lokali użytkowych na kwotę 13.143,44 zł oraz plan  rzeczowo-finansowy remontów mienia Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na kwotę 36.369,75 zł.

W roku 2016 w ramach funduszu remontowego wykonano następujące roboty budowlane:

 1. Docieplenie ścian zewnętrznych za kwotę 2.153.927,88 zł.
 2. Remont schodów zewnętrznych za kwotę 83.253,71 zł.
 3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych, klatkach schodowych i piwnicach za kwotę 530.846,79 zł.
 4. Remont pokryć dachowych za kwotę 174.912,24 zł.
 5. Roboty brukarskie za kwotę 811.268,11 zł.
 6. Remont balkonów, zadaszeń za kwotę 980.688,40 zł.
 7. Malowanie klatek schodowych za kwotę 194.759,89 zł.
 8. Malowanie elewacji za kwotę  84.037,57 zł.
 9. Pozostałe roboty za kwotę 137.274,47 zł.
 10. Roboty elektryczne,wymiana instalacji WLZ, montaż oświetlenia LED za kwotę 176.257,79 zł.
 11. Dokumentacja techniczna za kwotę 126.113,96 zł.2017 ROK

W roku 2017 r. wykonano plan rzeczowo-finansowy remontów zasobów mieszkaniowych na łączną kwotę 6.731.596,60 zł z tego:

 • os.Śródmieście - 934.848,33 zł
 • os.Słowackiego - 243.935,93 zł
 • os.Kolejowa - 369.434,11 zł
 • os.XXX-lecia - 1.198.048,98 zł
 • os.im.T.Kościuszki - 1.849.136,03 zł
 • os.Słoneczne - 1.887.119,73 zł
 • os.Sikorskiego - 249.073,49 zł

Dodatkowo wykonano plan rzeczowo-finansowy remontów lokali użytkowych na kwotę 26.076,26 zł oraz plan rzeczowo-finansowy remontów mienia Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na kwotę 27.601,90 zł.


W roku 2017 w ramach funduszu remontowego wykonano następujące roboty budowlane:

 1. Docieplenie ścian zewnętrznych za kwotę 2.773.897,38 zł.
 2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych, klatkach schodowych i piwnicach za kwotę 703.911,80 zł.
 3. Remont pokryć dachowych za kwotę 221.163,26 zł.
 4. Roboty brukarskie za kwotę 991.273,69 zł.
 5. Remont balkonów, zadaszeń za kwotę 1.122.585,51 zł.
 6. Malowanie klatek schodowych za kwotę 48.229,32 zł.
 7. Malowanie elewacji za kwotę  306.449,55 zł.
 8. Pozostałe roboty za kwotę 153.714,94 zł.
 9. Roboty elektryczne,wymiana instalacji WLZ, montaż oświetlenia LED za kwotę 145.085,21 zł.
 10. Dokumentacja techniczna za kwotę 265.285,94 zł.2018 ROK

W roku 2018 r. wykonano plan rzeczowo-finansowy remontów zasobów mieszkaniowych na łączną kwotę 13.560.260,81 zł, z tego:

 • os. Śródmieście - 843.618,59 zł
 • os. Słowackiego - 225.051,54 zł
 • os. Kolejowa - 46.037,07 zł
 • os. XXX-lecia - 3.738.170,81 zł
 • os. im.T.Kościuszki - 2.271.845,98 zł
 • os. Słoneczne - 6.197.099,30 zł
 • os. Sikorskiego - 238.437,52 zł


Dodatkowo wykonano plan rzeczowo-finansowy remontów lokali użytkowych na kwotę 52.666,24 zł oraz plan rzeczowo-finansowy remontów mienia Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na kwotę 141.690,47 zł.

W roku 2018 w ramach funduszu remontowego wykonano następujące roboty budowlane:

 1. Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z dociepleniem stropów piwnic, stropodachów, wymianą stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych, na klatkach schodowych i piwnicach, remontem balkonów/loggi oraz pozostałymi robotami budowlanymi za kwotę 11.207.910,37 zł.
 2. Remont pokryć dachowych za kwotę 300.694,19 zł.
 3. Roboty brukarskie, w tym remont schodów zewnętrznych za kwotę 640.748,93 zł.
 4. Malowanie klatek schodowych za kwotę 5.652,40 zł.
 5. Malowanie elewacji za kwotę 37.178,47 zł.
 6. Wykonanie indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych wraz z instalacją elektryczną za kwotę 985.616,68 zł.
 7. Roboty elektryczne,wymiana instalacji WLZ, montaż oświetlenia LED za kwotę 107.610,48 zł.
 8. Pozostałe roboty za kwotę 155.337,37 zł.
 9. Dokumentacja techniczna za kwotę 119.511,92 zł.


 

2019 ROK

W roku 2019 r. wykonano plan rzeczowo-finansowy remontów zasobów mieszkaniowych na łączną kwotę 13.742.593,73 zł, z tego:

 • os. Śródmieście - 1.003.662,26 zł
 • os. Słowackiego - 206.912,30 zł
 • os. Kolejowa - 46.478,84 zł
 • os. XXX-lecia - 3.576.929,05 zł
 • os. im.T.Kościuszki - 1.847.106,36 zł
 • os. Słoneczne - 6.777.147,72 zł
 • os. Sikorskiego - 284.357,20 zł


Dodatkowo wykonano plan rzeczowo-finansowy remontów lokali użytkowych na kwotę 337.370,02 zł oraz plan rzeczowo-finansowy remontów mienia Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na kwotę 58.149,93 zł.

W roku 2019 w ramach funduszu remontowego wykonano następujące roboty budowlane:

 1. Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wymianą stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych, na klatkach schodowych i piwnicach, remontem balkonów/loggi oraz pozostałymi robotami budowlanymi za kwotę 8.014.676,01 zł.
 2. Docieplenie stropów piwnic, stropodachów za kwotę 467.850,41 zł.
 3. Remont pokryć dachowych za kwotę 354.014,86 zł.
 4. Roboty brukarskie, w tym remont schodów zewnętrznych za kwotę 719.090,70 zł.
 5. Malowanie elewacji za kwotę 143.373,03 zł.
 6. Wykonanie instalacji solarnych wraz z elektryką za kwotę 2.092.186,43 zł.
 7. Wykonanie indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych wraz z instalacją elektryczną za kwotę 390.894,21 zł.
 8. Regulacja podpionowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej za kwotę 1.119.801,14 zł.
 9. Roboty elektryczne,wymiana instalacji WLZ, montaż oświetlenia LED za kwotę 205.015,10 zł.
 10. Pozostałe roboty za kwotę 177.776,51 zł.
 11. Dokumentacja techniczna oraz pozostałe usługi za kwotę 57.915,33 zł.

 

 

2020 ROK

W roku 2020 wykonano plan rzeczowo-finansowy remontów zasobów mieszkaniowych na łączną kwotę 6.156.808,20 zł, z tego:

 • os.Śródmieście - 922.641,62 zł
 • os.Słowackiego - 216.843,20 zł
 • os.Kolejowa - 59.962,09 zł
 • os.XXX-lecia - 1.756.000,38 zł
 • os.im.T.Kościuszki - 2.630.518,24 zł
 • os.Słoneczne - 345.711,36 zł
 • os.Sikorskiego - 225.131,31 zł

Dodatkowo wykonano plan rzeczowo-finansowy remontów lokali użytkowych na kwotę 35.786,31 zł oraz plan rzeczowo-finansowy remontów mienia Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na kwotę 172.121,91 zł.

W roku 2020 w ramach funduszu remontowego wykonano następujące roboty budowlane:

 1. Docieplenie ścian na kwotę w wysokości 1.858.053,77 zł.
 2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych, klatkach schodowych i piwnicach na kwotę w wysokości 547.612,33 zł.
 3. Remont pokryć dachowych, kominów i wyłazów na kwotę w wysokości 351.386,20 zł.
 4. Roboty brukarskie na kwotę w wysokości 121.874,75 zł.
 5. Remont balkonów, montaż okapników w wysokości 1.137.907,97 zł.
 6. Malowanie klatek schodowych na kwotę w wysokości 19.892,00 zł.
 7. Remont i malowanie elewacji, wzmocnienie ścian na kwotę w wysokości 392.284,91 zł.
 8. Wymiana instalacji elektrycznej, montaż oświetlenia LED, montaż lampy solarnej na kwotę w wysokości 58.982,25 zł.
 9. Dokumentacja techniczna, nadzór inwestorski, inne usługi w wysokości 54.343,05 zł.
 10. Roboty hydrauliczne w wysokości 95.501,97 zł.
 11. Remonty inne w wysokości 21.834,33 zł.
 12. Remont schodów zewnętrznych w wysokości 118.133,22 zł.
 13. Wykonanie kompaktowych węzłów cieplnych w wysokości 256.310,34 zł.
 14. Remont placów zabaw w wysokości 76.143,65 zł.
 15. Regulacja nastaw zaworów termostatycznych, dostawa i montaż podzielników w wysokości 107.031,25 zł.
 16. Wykonanie instalacji solarnych c.w.u. w wysokości 939.516,21 zł.

Wykonane w 2020 roku roboty budowlane z podziałem na budynki:

 • docieplenie ścian zewnętrznych na budynkach przy ul. Droga Męczenników 4, 6, 10,12;
 • wzmocnienie ścian, remont oraz malowanie elewacji na budynkach przy ul. Piłsudskiego 18, 20, Powstańców Warszawy 1, 3, Grota Roweckiego 6, 8, Ceramiczna 3 (naprawa po pożarze);
 • Wykonanie instalacji solarnych c.w.u. wraz z robotami dodatkowymi na budynkach przy ul. Nowy Świat 5, 7, 10, Al. Żołnierzy I AWP 13, 15, 17, Powstańców Warszawy 5, Grota Roweckiego 4, Szymanowskiego 11, 13, 15;
 • wykonanie kompaktowych węzłów cieplnych na budynkach przy ul. Al. Żołnierzy I AWP 13, 15, 17;
 • remont balkonów na budynkach przy ul. Piotra Skargi 1, Kolejowa 18, Słowackiego 30, Nowy Świat 10 (remont płyty balkonowej), Powstańców Warszawy 1, 3, Wolności 5, Połaniecka 7, Zachodnia 23;
 • remont pokrycia dachowego na budynkach przy ul. Połaniecka 6, Wolności 12;
 • remont placów zabaw w następujących lokalizacjach: Wołyńska 13, Piłsudskiego 30, 30B, Piotra Skargi 1, Kolejowa 10, Pilarskiego 4, 4A, Wolności 5-9, 18, 19.


 2021 ROK

W roku 2021 wykonano plan rzeczowo-finansowy remontów zasobów mieszkaniowych na łączną kwotę 3.954.280,01 zł z tego:

 • os. Śródmieście - 785.401,38 zł
 • os. Słowackiego - 194.269,24 zł
 • os. Kolejowa - 114.032,86 zł
 • os. XXX-lecia - 823.212,62 zł
 • os. im. T. Kościuszki - 1.549.288,45 zł
 • os. Słoneczne - 280.769,00 zł
 • os. Sikorskiego - 207.306,46 zł

Dodatkowo wykonano plan rzeczowo-finansowy remontów lokali użytkowych na kwotę 575.451,66 zł oraz plan rzeczowo-finansowy remontów mienia Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na kwotę 170.363,46 zł.

W roku 2021 w ramach funduszu remontowego wykonano:

 • Docieplenie ścian zewnętrznych na kwotę 954.308,52 zł.
 • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych, klatkach schodowych i piwnicach na kwotę 533.168,54 zł.
 • Remont pokryć dachowych, kominów i wyłazów na kwotę 519.947,95 zł.
 • Roboty brukarskie na kwotę 428.561,78 zł.
 • Remont balkonów, montaż okapników na kwotę 684.851,58 zł.
 • Malowanie klatek schodowych na kwotę 74.400,00 zł.
 • Remont i malowanie elewacji, wzmocnienie ścian na kwotę 427.092,23 zł.
 • Dokumentacja techniczna, nadzór inwestorski itd. na kwotę 89.252,06 zł.
 • Roboty hydrauliczne na kwotę 130.243,35 zł.
 • Remont placów zabaw na kwotę 68.401,31 zł.
 • Remonty inne na kwotę 44.052,69 zł.
Informacja o plikach cookie

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.